Ghislain Bellefroid

Recording Wilhelmina for Christmas!

Binnenkort meer info over dit prachtige project van Orkest Wilhelmina uit Wolder. We gaan binnenkort diverse audio en video-opnames maken in onze repetitieruimte.

Ales natuurlijk Corona-proof en volgens de dan geldende normen.